Netherlands bound

Prof. Zhu HaiShan vice-dean of Horticulture

Prof. Zhu HaiShan vice-dean of horticulture YAU

Pictured within this gallery: Wang Li (class leader), Chen Boran, Li Lingshan, Liu Junhong, Miao Qi, Wang QianJue, Rao DingMing, Wang Jingue, Li Wei, Yang Xi, Zhao Xinrui, Duan Yaling, Zhao Yuan, Zhang Kai, Prof. Zhu Haishan (YAU), Nick Noble (YAU), Fred Bomans (VHL), Pierre van Rijin (VHL). Not present but not forgotten: Peter Vermerris (VHL), Geert Houwers (VHL).

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.